SDF - Bliv bruger

Bliv bruger

Vilkår og regler

 

I forbindelse med deltagelse i konkurrencen indsamler SDF en række personoplysninger om dig som author. Ved deltagelse accepterer du at SDF behandler disse oplysninger ifm din deltagelse i konkurrencen, og efterfølgende offentliggør udvalgte personoplysninger.  

Authors oplysninger 

Alle persondata og billeder gemmes i en database og på filsystemet hos den kommercielle webhotel-udbyder One.com. Endvidere opbevares der en sikkerhedskopi hos SDF's bestyrelse, eller en - af SDF's bestyrelse - betroet tredjepart. Data udvekles ikke til andre formål end at kunne administrere deltagelse i denne konkurrence. Ved indsendelse giver author tilladelse til at navn, klub og fotografiske titler kan offentliggøres på SDF.dk mv ifm offentliggørelse/tilgængeliggørelse af resultatet.  

Brug af oplysninger til kontakt

Kontaktoplysninger angivet vil kunne bruges af SDF til at kontakte dig omkring din deltagelse i Den Nationale 2019.

Sletning af oplysninger

SDF bevarer personoplysninger og billeder til brug for resultatet. Dette gælder navn, klub og fotografiske titler. Øvrige oplysninger slettes senest 1. november 2019.  

Personer på billeder

Author bærer ansvaret for at have hjemmel eller samtykke til at deltage med billeder af identificerede og/eller identificerbare personer på billederne.

Kontakt

Authorer kan til enhver tid rette henvendelse til webmaster på webmaster@sdf.dk for at oplyst hvilke informationer der er registreret, rettelse af oplysninger og/eller ønske om sletning. Bemærk at ønske om gennemførelse af ønsket om sletning vil samtidig medføre at author trækker sig fra konkurrencen. Indbetalt deltagergebyr vil ikke blive tilbagebetalt.